Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

nikparis@gmail.com

ή να δείτε τα προφίλ μου στο LinkedIn, στο Facebook ή στο Google+.