Διατριβές – Δημοσιεύσεις

Η πτυχιακή μου διατριβή (χημειομετρία):


Η μεταπτυχιακή μου διατριβή (αναλυτική χημεία):


Οι δημοσιεύσεις μου κατά τη διάρκεια της ερευνητικής μου δραστηριότητας στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: