Σιδηρόκαστρο

Τουριστική ιστοσελίδα με πληροφορίες για την πατρίδα μου, το Σιδηρόκαστρο Σερρών (εκτός λειτουργίας).

CERP (Chemistry Education: Research and Practice)

Online περιοδικό διδακτικής της Χημείας που εξέδιδε το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το 2005 το έχει αναλάβει η Royal Society of Chemists, UK.

Οχυρό Ρούπελ

Πληροφορίες για τα οχυρά του Ρούπελ και την ιστορία τους.

*Προηγούμενη έκδοση 2006-2018