Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1935 με το όνομα «Σύλλογος Χημικών Βιομηχανίας». Πρόκειται για το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο το οποίο νομιμοποιείται να υπογράφει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των χημικών που απασχολούνται στη βιομηχανία και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.